Det er vanskelig å sammenligne formuesskatten i Norge og Sveits

«Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping. Dette er spesielt viktig i Norge siden vi er så avhengige av en ufornybar ressurs.»