Den globale fattigdommen synker

THE past four years have seen the worst economic crisis since the 1930s and the biggest food-price increases since the 1970s. That must surely have swollen the ranks of the poor.

Wrong. The best estimates for global poverty come from the World Bank’s Development Research Group, which has just updated from 2005 its figures for those living in absolute poverty (not be confused with the relative measure commonly used in rich countries). The new estimates show that in 2008, the first year of the finance-and-food crisis, both the number and share of the population living on less than $1.25 a day (at 2005 prices, the most commonly accepted poverty line) was falling in every part of the world. This was the first instance of declines across the board since the bank started collecting the figures in 1981.

Les kommentaren på The Economist

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »