Da Kina ble for lite for Kina

Hvorfor tidenes største infrastrukturprogram bør ledsages av sterkere multilaterale institusjoner.