Norsk eierskap

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 20. januar om norsk eierskap.

Norske eiere og lokal kapital vil være sentralt i den omstillingen næringslivet skal gjennom. Vi spør: Hvorfor er norske eiere og gründere viktige, og hvordan bidrar de til sysselsetting og verdiskaping?

I panelet var: Heine Wang, administrerende direktør i NOKAS og leder for NHOs Eierforum, Johan H. Andresen, eier av Ferd, Anne Worsøe, tidligere ansatt i Oslotech og i Innovasjon Norge, og Steinar Bleken, leder, lokalpolitiker og samfunnsdebattant.

 

Civita-rapporten «Norske eiere» ble lansert på møtet.

 

 

 

 

 

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »