Frokostmøte 8.5: Bygg vei der vi trenger det

Av Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita

 

Vi kan ikke fortsette å bygge broer og tunneler der det ikke lønner seg. Vi må faktisk prioritere samferdsel der det bor folk. Vi kan heller ikke bruke 25 år på å bygge ti mil vei gjennom Vestfold. Hadde den veien vært bedre planlagt, kunne vi ha bygget veien på mellom fem og syv år, og vi hadde hatt veien klar før årtusenskiftet. Nå stopper trafikken ved Tønsberg, og veien er ikke ferdig før i 2017. Ikke nok med det, vi kunne spart 35 prosent av kostnadene og brukt pengene på annen nødvendig samferdsel.

Regjeringens gjentatte svar når det stilles kritiske spørsmål er: Vi bevilger mer penger enn noen gang til samferdsel. Men (manglende) bevilgninger er imidlertid ikke det eneste problemet i samferdselssektoren. Like viktig, og til dels viktigere, er tiltak som kan bidra til en mer effektiv planlegging og gjennomføring av prosjektene. Gjennomsnittlig planleggingstid for investeringer i vei og jernbane er i dag 10 år. Det er for lav effektivitet og manglende gjennomføringskraft i sektoren. Regjeringen har innrømmet at mange av prosjektene i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) er forsinket. Dermed er det et potensiale for store besparelser og raskere utbygging av samferdselsprosjektene. En klattvis utbygging medfører ekstra kostnader og tidsbruk. Med større prosjekter kan entreprenørene lettere organisere maskiner og ressurser i hele utbyggingsperioden.

Civita lanserer på onsdag en rapport som beskriver problemene i samferdselssektoren og forslag til hvordan de kan løses. De viktigste utfordringene er:

-uforutsigbar finansiering

-et lite rasjonelt og forpliktende planleggingsregime

-utfordringen Aftenposten skriver om i dag: at vi ikke bygger de veiene som lønner seg mest

-kapasitets- og organisasjonsutfordringer i transportetatene og i kommunene, som bidrar til konflikter, nye forsinkelser og lavere kvalitet enn ønsket

-mange og små bompengeselskaper, som gir ekstraarbeid og lite rasjonell drift, med unødvendig høye innkrevings- og finansieringskostnader.

Civita arrangerer frokostmøte onsdag 8. mai, der vi utfordrer samferdselsminister Marit Arnstad, Siv Jensen (FrP) og Kristin Skogen Lund (NHO) til å svare på hva som skal til for at vi skal kunne investere mer, planlegge bedre og gjennomføre samferdselsprosjektene mer effektivt. Vi får se om noen av løsningene Civitarapporten foreslår, vil bli aktuell politikk med en ny regjering. Forslaget i Nasjonal transportplan er i hovedsak å bevilge mer penger. Vel så viktig er det å forbedre effektiviteten i planleggingen og beslutningsprosessene, og selvfølgelig å bygge ut samferdsel der det trengs mest.

 

Meld deg på frokostmøtet her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »