BISTAND: Når hjelperne blir en del av problemet


Det finnes 37.000 hjelpeorganisasjoner i verden. I tillegg finnes giverland og flernasjonale institusjoner. Etter hvert har det også vokst fram private fond og andre kreative finansieringsmekanismer som er større enn mange av giverlandenes bistand og mottakerlandenes økonomi.

Men hvilken rolle spiller de? Fører deres arbeid til mindre nød og redusert fattigdom – eller skaper de også problemer? Hvordan står det til med arbeidsdelingen og rolleforståelsen? Og hva med de som hjelpes, hvilke roller tilkjennes de i sin egen utvikling? 

Se Civita-TV fra frokostmøte med journalist og forfatter av Krisekaravanen, Linda Polman og journalist og forfatter av Sveriges Afrikanska Krig, Bengt Nilsson.

Linda Polmans bok ”Krisekaravanen” kan bestilles hos Arneberg Forlag: http://www.arnebergforlag.no/boker_og_forfattere/769

Bengt Nilssons bok ”Sveriges afrikanska krig” kan bestilles hos den svenske tankesmien Timbro: http://www.timbrobokhandel.se/B%F6cker/550/sveriges-afrikanska-krig.aspx

Se også Jan Arild Snoens omtale av Polmans bok på Minervas nettsider her!

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »