Aktiv næringspolitikk for jobbenes del, ikke klimaets?

«Forurensning må gjøres ulønnsomt slik at bærekraftige løsninger blir lønnsomme. Da kan vi få klimatiltak som virker», skriver Steinar Juel.