Kapitaltilgang og kommersialisering — Muligheter for Trøndelag

SINTEF, Sparebank1 SMN og Civita inviterte til frokostmøte i Trondheim tirsdag 5. juni kl. 08.00—09.30.

 

Norsk næringsliv skal gjennom en omstilling. Mange faktorer er viktige for å sikre fortsatt høy verdiskaping. Blant annet må forskningsmiljøer og næringsliv arbeide sammen for kommersialisering av de gode ideene. Men tilstrekkelig god kapitaltilgang vil også være avgjørende. Hvordan kan vi sørge for at kapitaltilgangen til norske bedrifter og prosjekter sikres i fremtiden, og at dette resulterer i vellykket kommersialisering? Og kan vi få mer verdiskaping ut av sterke teknologiklynger, slik vi har i Trondheim?

I panelet: Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H), Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Herbjørn Skjervold, Senior Partner i ProVenture og Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN.

Foto: Thor Nielsen/SINTEF

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »