Hvordan sikre god kapitaltilgang?

Civita og Bergen Næringsråd inviterte til frokostmøte onsdag 18. april kl. 08.30—10.00.

 

Civita og Bergen Næringsråd inviterte til diskusjon om Kapitaltilgangsutvalgets forslag for å bedre kapitaltilgangen til norske bedrifter.

 

 

Norske bedrifters verdiskaping og tilstrekkelig og god kapitaltilgang til nye bedrifter vil være sentralt i den omstillingen næringslivet skal gjennom. Hvordan kan vi sørge for at kapitaltilgangen til norske bedrifter og prosjekter sikres i fremtiden?

Aksel Mjøs, leder av Kapitaltilgangsutvalget, la frem utvalgets forslag. Deretter kommenterte Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Liv, Kristin Clemet, leder i Civita, Sivert Bjørnstad, medlem finanskomiteen for FrP og Sindre Støer, administrerende direktør i Verdipapirforetakenes forbund.

Her kan du se video fra møtet:

 http://webcast.seria.no/webcast/87169745

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »