Ytringsfrihet og sensur anno 2012

Hvordan skal vi begrunne ytringsfrihet i Norge anno 2012? Det skal blant annet Civitas Morten Kinander og Michael Tetzschner, som skrev i Civita-antologien Ytringsfrihet: 10 essays, diskutere på Nasjonalbiblioteket 10. september.

Arrangørene, Les! Snakk!, skriver om debatten: «Ytringsfrihet er en grunnleggende men omstridt rettighet i Norge, som i mange steder i verden. Retten og ansvaret knyttet til ytringsfrihet og sensur har vært kraftig debattert i 2012. I debatter om alt fra uskyldige vitser, til rettssal 250, romfolket, internettsensur og hetsing på sosiale medier, har retten til å «lese» hva man vil og «si» hva man mener stått sentralt. Med arrangementet «Ytringsfrihet og sensur Anno 2012: Les hva du vil, si hva du mener?» spørres det: Hvilke viktige utfordringer og seire har vi opplevd i 2012? Hva skjer når ytringsfrihet utfordrer våre verdier i hverdagen og offentlig debatt? Hvordan lykkes og mislykkes vi i Norge anno 2012?»

 

Meld deg på her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »