What is Zionism? Historical significance and the public debate

Civita invited to a meeting Tuesday December 5th 18.00-19.30.

In the contemporary debate, anti-Zionists argue that the Jewish national movement is a racist ideology and a colonial enterprise. Is this legitimate criticism against the existence of Israel?

The former Israeli minister Yossi Beilin was a key figure during the Oslo process, and argues that the two-state solution with the establishment of a Palestinian state, is the only viable solution in order to ensure the existence of a Jewish and democratic state.

The panelists were: Dr. Yossi Beilin, former Minister of Justice and Minister of Religious Affairs in the Israeli government, Vibeke Kieding Banik, historian and Associate Professor at the University College of Southeast Norway, Marte Heian-Engdal, historian and senior adviser at the Norwegian Centre for Conflict Resolution.

Moderator: Bjørn Gabrielsen, journalist in Dagens Næringsliv.

Watch video from the meeting here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »