Vitnesbyrd fra Polen

Se video fra møtet her:

Civita og Frekk forlag inviterte til boklansering på Litteraturhuset mandag 15. november kl. 18.00


av boken Lov og rettferdighet! – Slik lærte jeg å elske det autoritære av Marek Zagrobelny.

 

Marek Zagrobelny arbeidet aktivt for den politikken som føres i Polen. Han skriver om sitt liv som en ung mann fra en politisk engasjert familie, som føler seg tiltrukket av politiske organisasjoner på ytre høyre fløy. Han arbeider dag og natt og bidrar til suksessen til bevegelsene. Etter mange år begynner han å tvile på sitt politiske ståsted. Han sier farvel til hjemlandet sitt og flytter til Norge.

Lov og Rettferdighet kan leses som en advarsel, men også som et vitnesbyrd. Det er en fortelling fra innsiden om hvordan den ny-autoritære bølgen opererer og hvilke forestillinger som driver det målrettede angrepet på demokratiske institusjoner.

I panelet var:

Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten og forfatter av boken Polen. Aske og diamanterJette Christensen, tidligere stortingsrepresentant (Ap) og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Europarådet og statsviter med særlig oppmerksomhet til Polen. Marek Zagrobelny, forfatter og Bård Larsen, historiker i Civita. Møteleder er Mathilde Fasting, Civita.

Møtet fant sted på Litteraturhuset, i rommet «Berner-kjelleren», og ble også sendt direkte på våre hjemmesider og på Facebook!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »