Trump’s America 

Civita breakfast meeting Thursday April 27th

 By winning the 2016 presidential election, Donald Trump pulled off the biggest upset in U.S. political history. Why did many white working-class voters support Trump? Can soaring inequality and lack of social mobility explain the rise of Trump, or is cultural anxiety a better explanation? How will Trumps presidency influence american society?

Speaker: Charles Murray, W. H. Brady Scholar at the American Enterprise Institute and author of the bestselling book «Coming Apart: The state of white America 1960-2010».

Watch video from the breakfast meeting here:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »