Mens Trump appellerer til det verste hos amerikanerne, valgte Ronald Reagan i sin tid å aspirere til deres beste instinkter.

«For de av oss som hentet mye inspirasjon fra den konservative idétradisjonen, er det i sannhet et trist skue å observere det omfattende kognitive og moralske forfallet som har funnet sted i det republikanske partiet,» skriver Eirik Løkke.