Trenger vi en felles forståelse av 22. juli?

Civitakveld tirsdag 1. juni kl. 18.00 

Det er 10 år siden det verste terrorangrepet i Norge. For mange har sårene ikke grodd. Noen mener at det er tatt et for dårlig oppgjør med tankegodset til terroristen. I den norske befolkningen er det forskjellige fortolkninger av årsakene til 22. juli-angrepet. Handler det om en ensom ulv med forstyrret personlighet? Er det udemokratiske og totalitære holdninger i brede miljøer på høyresiden som er det egentlige problemet? Eller kan 22. juli forklares på andre måter? Og hvis vi forstår 22. juli på grunnleggende forskjellige måter, er det en trussel mot nasjonalt samhold og en konstruktiv politisk debatt mellom venstre- og høyresiden?

I panelet var: Ove Vanebo, assosiert partner i advokatfirmaet Kluge og tidligere politiker for Frp, Anders Jupskås, norsk statsviter og nestleder ved Senter for ekstremismeforskning, Bård Larsen, historiker i Civita og Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylke for Arbeiderpartiet.

Møtet  foregikk uten publikum og sendes på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »