Totalitarisme på avveier

«Totalitarisme brukes stadig oftere som et nedsettende ord i norsk debatt. Det er direkte feil. Vi skylder ofrene for totalitære regimer ikke å relativisere historien,» skriver Civita-historiker Bård Larsen hos Minerva.