The battle for Hungary’s democratic future

Breakfast meeting at Litteraturhuset Tuesday November 19th

Many Europeans warn against the democratic erosion and the rise of illiberal populism in Hungary. Opponents of Prime Minister Viktor Orbán accuse him of leading his country towards an ever more authoritarian state, by attacking judicial independence, free media and civil society. His supporters claim he only executes the will of the people. Is Hungary`s democracy in danger? And how should the rest of Europe respond to the development in Hungary?

Panelists: Márta Pardavi, co-chair of the Hungarian Helsinki Committee, Jan Petersen, former Minister of Foreign Affairs and head of the referendum observation mission from the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Right, and Bjørn Engesland, Secretary General of The Norwegian Helsinki Committee.

This event was hosted in cooperation with The Norwegian Helsinki Committee

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »