Den Stoltenberg’ske og den Solberg’ske parlamentarismen

«Det er veldig interessant å se hvordan praktiseringen av parlamentarismen endrer seg under ulike regjeringer. Men at praktiseringen endres er ikke i seg selv kritikkverdig eller nytt,» skriver Kristin Clemet.