Hva slags barn burde vi lage?

Civita inviterte til Civitakveld, i samarbeid med Menneskeverd,
onsdag 25. oktober

 

Er alle gode nok til å få leve? Hva skal være kriteriene for å kunne velge en sen abort? Skal staten bestemme, eller skal vi få bestemme selv? Hva skjer med synet på mennesket, dersom noen sorteres bort?

I panelet var: Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet og direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, Thorvald Steen, forfatter, Therese Eia Lerøen, politisk rådgiver i Høyre, og Bjørn Hofmann, professor i medisinsk filosofi og etikk ved NTNU Gjøvik og UiO.

 

Møtet fant sted på Litteraturhuset.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »