Sexkjøpsloven: Feil løsning på feil problem

«Vi må slutte å behandle prostitusjon som en ensartet problemstilling, med én løsning som passer alle. Inntil vi får en debatt og en lovgivning som tar innover seg dette mangfoldet vil vi aldri komme noe nærmere en løsning på utfordringene,» skriver Kristian Tonning Riise på Aftenposten.no.