Seminarserie om høyreekstremisme

Tankesmien Civita ønsket med denne seminarserien og rette søkelyset mot høyreekstremisme som utfordring for Norge og Europa, og inviterte til en møteserie på Litteraturhuset tre dager på rad 27.-29. september kl.17.00-18.30.
Seks eksperter ble invitert til å holde korte innlegg og hvert møte ble avsluttet med debatt og kommentarer fra salen. Se Civita-TV fra møtene her:

 

Tirsdag 27. september kl.17.00-18.30

Øyvind Strømmen: Høyreekstremisme i dagens Norge
Anders Ravik Jupskås: Høyreekstremistiske grupper og høyreradikale politiske partier – hva er sammenhengen?

Innlegg:

Debatt:

Onsdag 28. september kl.17.00-18.30

Marius Timmann Mjaaland: Korstog mot hellig krig – Slik counterjihadister og høyreekstreme leser historien
Morten Kinander: Høyreekstremisme som utfordring for ytringsfriheten

Innlegg:

Debatt:


Torsdag 29. september kl.17.00-18.30

Øystein Sørensen: Høyreekstremisme og radikal islam – totalitarisme med motsatt fortegn?
Anne Hege Grung: Høyreekstremisme og kristendom – hva er koblingene?

Innlegg:

Debatt:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »