Rettighetseksplosjonen

De siste tiårene har det skjedd en økende rettighetsfesting av individers og gruppers interesser i Norge. Maktutredningen kritiserte denne utviklingen i 2003, men trenden har fortsatt. Samtidig har vi få klare analyser av de politiske og velferdsmessige konsekvensene av rettighetsfestingen. Hvilke virkninger har slike rettigheter – for borgerne, for lokaldemokratiet og for politikernes handlingsrom? Og hva mener partiene? Er alle like opptatt av rettighetsfesting, eller er det ulike syn?

Se Civita-TV fra frokostmøtet med formann i Fremskrittspartiets Ungdom Ove Vanebo, stortingsrepresentant, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen og leder i Oslo Høyre Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og leder av kommunal- og forvaltningskomiteen (SV) Heikki Holmås og administrerende direktør i KS- Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Sigrun Vågeng.
Se innleggene fra frokostmøtet her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »