Putin’s assault on Russian democracy: The case of Alexey Navalny

Breakfast meeting in cooperation with Oslo Freedom ForumMonday October 4th 8.00 am

Russia has during Putin’s presidency evolved ever more authoritarian. Russia`s leading opposition politician, Alexey Navalny, has challenged the corrupt system, and accordingly encountered attempted murder and jail without due process. Why did Navalny choose to return to Russia after the attempted poisoning by the FSB? Does Navalny and his allies stand any chance against Vladimir Putin?

Panelists: Leonid Volkov, Chief of Staff to Alexey Navalny and Karen-Anna Eggen, PhD Fellow at the Norwegian Institute for Defence Studies.

This breakfast meeting was hosted in cooperation with Oslo Freedom Forum.

Read more aboud this years Oslo Freedom Forum and watch the livestream!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »