Privatliv: En forutsetning for frihet

«Et fritt liv kan ikke realiseres uten en privatsfære. En slik sfære er en forutsetning både for negativ og positiv frihet, både for hvilke handlingsalternativer som står åpne og for at aktøren skal kunne leve sitt liv i samsvar med sine verdier. Hvis en person skal kunne leve fritt, er det avgjørende at vedkommende har et visst mål av kontroll over sine omgivelser,» skriver Lars Fr.H. Svendsen i Morgenbladet.