Østerrike – landet uten egenskaper

Civita inviterte til kveldsmøte mandag 27. august

Hva kjennetegner Østerrike og hvordan bør landets historie fortolkes? Hvordan kan vi forstå dagens politiske landskap i Østerrike og landets rolle i Europa?

Pål Veiden har gitt ut boken Landet uten egenskaper – et essay om Østerrike. Her drøftes dagens Østerrike og landet særegne historie.

I panelet var:

Pål Veiden, forfatter og sosiolog ved OsloMet med doktorgrad om Østerrike,
og Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, Østerrike-kjenner og forfatter av flere bøker om landet.

Møtet fant sted i Civitas lokaler i Akersgaten 20.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »