Nytt Civita-notat: Miljøpartiet De Grønne – et parti på venstresiden

Miljøpartiet De Grønne vokser på meningsmålingene og kan for første gang bli representert på Stortinget. Dette notatet undersøker hva slags parti MDG er. Stemmer det at partiet er uavhengig av de to blokkene i norsk politikk?

Vi har sett på hva MDG i praksis stemmer og hvilken «side» de har støttet i de 16 kommunestyrene og det ene fylkestinget der MDG er representert. Vår undersøkelse viser ikke bare at MDG aktivt støtter venstresiden i politikken, men også har et formalisert samarbeid flere steder ved å fremme felles forslag.

Det er lite hold for å hevde at MDG er et blokkuavhengig parti. Mange av de viktigste sakene i partiets program ligger et godt stykke til venstre for SV.

Last ned notatet her:  Civita-notat_21_2013

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »