Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

«Den politiske uviljen mot å erkjenne konsekvensene av en endret prioritering fører med andre ord til feil- og overinvesteringer som representerer massiv sløsing med samfunnets ressurser,» skriver Sverre Diesen og Paul Narum på Aftenposten.no, basert på et Civita-notat.