Nasjonalisme på fremmarsj

Hva skal til for at vi skal unngå like dype splittelser mellom «folk» og «elite» – mellom nasjonalister og liberale internasjonalister – som vi ser så mye av ellers i Europa? Kristin Clemet blogger.