Næringslivet og menneskerettighetene

Norske selskaper har virksomhet i mange land hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene. Hvilke etiske problemstillinger reiser dette?

Greier selskapene selv å unngå å bryte menneskerettighetene, og hva gjør de hvis det begås menneskerettighetsbrudd?

Har norske selskaper gode nok retningslinjer og rutiner for å sikre seg mot brudd på menneskerettighetene i og i tilknytning til virksomheten?

Hvilke trusler og muligheter er forbundet med virksomhet i land som begår alvorlige menneskerettsbrudd? Kan norske selskaper ved sin tilstedeværelse bidra til å redusere forekomsten av brudd på menneskerettighetene?

Se film fra frokostmøtet med konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas, administrerende direktør i Norfund Kjell Roland, stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H) og generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Amnesty Norge.

Se innleggene her:

 

Se debatten her:  

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »