Menneskerettigheter og europeisk sikkerhet

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 10. mars

 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen, ekstremisme og migrasjon utfordrer Europa. Hva betyr det for menneskerettighetenes stilling? Har behovet for sikkerhet blitt viktigere enn menneskerettigheter utformet i en annen situasjon? Hvilken verdi bør menneskerettighetene tillegges i møtet med dagens europeiske utfordringer?

Se video fra frokostmøtet med Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland:

Innlegg:

Debatt:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »