Masih Alinejad on The Western Betrayal of Iran

The Islamic Republic of Iran is regarded as one of the worlds worst regimes when it comes to human rights. What is the nature of the Iranian regime? Why are western democracies so apologetic in their policy towards Iran? And how can the rest of the world promote freedom in Iran?

In this episode of our podcast «Liberal halvtime», journalist and human rights activist, Masih Alinejad, discuss the future of Iran with Eirik Løkke from Civita.

This podcast episode is also available as a video conversation called «Civitasamtalen» on YouTube.

«Civitasamtalen» is an ideological discussion where a diversity of people and topics are presented through a conversation with fellow at Civita, Eirik Løkke.

You will find all episodes of the Civitasamtalen on YouTube. Most episodes are in Norwegian.

You can find episode 146 of Civita’s podcast «Liberal halvtime» here!

Our podcast is also available om iTunes and Spotify

And you can also listen to the episode directly here:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »