Lobbyisme på fremmarsj

Presset mot storting og regjering fra lobbyister og interessegrupper blir stadig større. Er Stortinget i ferd med å bli en påvirkningskanal? Er lobbyister og PR-byråer et tilskudd eller en trussel mot demokratiet?

Se Civita-TV fra Minerva og Civitas frokostmøte med partner i Geelmuyden.Kiese og tidligere redaktør i Morgenbladet, Hans Geelmuyden, leder i Civita, Kristin Clemet, parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell, og nestleder i Norsk Journalistlag, Thomas Spence.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »