LIKESTILLING: Frihet gjennom tvang?

Tradisjonell likestillingspolitikk får problemer i et stadig mer multikulturelt samfunn. Ulike grupper har svært forskjellige normer knyttet til kjønn og frihet. Skal vi tillate alle kulturelle og religiøse tradisjoner overalt, som hijab i politiet eller burka på trikken? Trenger vi nye reguleringer for å beskytte kvinners frihet fra undertrykking? Se Civita-TV fra Minerva og Civitas frokostmøte med likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, religionshistoriestudent Hiba Khan Rajpoot og Minervaskribent og tidligere Civita-praktikant Victoria Wæthing.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »