Kåre Willoch 90 år!

3. oktober fylte Kåre Willoch 90 år.

Cappelen Damm utga samtidig boken Alt med måte,
som er en samtalebok mellom Kåre Willoch og Torbjørn Røe Isaksen.

Vi ønsket å markere jubilanten. I samarbeid med Cappelen Damm inviterte vi derfor til et ettermiddagsmøte på Christiania

mandag 15.oktober

med kaffe, kake og samtaler med Kåre Willoch om hans liv og virke.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »