MR-DIALOG: Kan Norge styrke menneskerettighetene?


Norges engasjement for menneskerettigheter utøves langs to linjer
internasjonalt: Multilateralt gjennom FN, og bilateralt mellom land.
Norge har for tiden sete i FNs menneskerettighetsråd, vi fører
menneskerettighetsdialoger med Kina, Indonesia og Vietnam, og vi har
egne MR-konsultasjoner med Russland og  Cuba. Over alt ruver troen på dialog som virkemiddel.

Kan man virkelig prate frem menneskerettighetene? Har Norge i
så fall den nødvendige tyngde? Og har Norge innrettet seg slik at vi
kan måle fremgangen eller effekten av vår innsats?

Se Civita-TV med utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Marie Eriksen Søreide (H) og leder for Amnesty Norge John Peder Egenæs.


Se innledningene her:

Se debatten her:

Les også Civita-notatet om samme tema her.

Og mer om menneskerettigher på Civitas hjemmeside her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »