Ingen grunn til unnskyldning

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita

I et merkelig debattinnlegg i Aftenposten nylig ber Helge Lurås Kina om unnskyldning. Lurås må gjerne fremstå som apologet for Kina, men hvem han påtar seg å representere i dette tilfellet, er heller uklart.

Hverken den norske regjering eller Nobelkomiteen burde be om unnskyldning. I moralsk forstand er det fredsprisvinner Liu Xiaobo som har det moralske hegemoniet, snarere enn det undertrykkende kinesiske regimet. I så måte er det Xiabos kamp for demokrati og menneskerettigheter som fortjener politisk støtte, ikke det autoritære styret.

Det er gode grunner til å glede seg over Kinas økonomiske fremgang, dessverre har de sivile frihetene foreløpig ikke fulgt med. Naturligvis bør Norge opptre konstruktivt i møte med Kina, sogar ta initiativ til å bedre de bilaterale forholdene. Den realpolitiske virkelighet fordrer selvsagt at Norge etterstreber gode, stabile forbindelser med giganten i Asia, men ikke for enhver pris. Grunnleggende menneskerettigheter bør ikke ofres på det realpolitiske alter, ei heller når det får konsekvenser for Norge.

 

Innlegget er på trykk i Aftenposten 5.2.13. 

Se også Civitas frokostmøte om Kina, 22. januar:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »