Hvordan skal Norge forholde seg til verden?

Se video fra møtet her:

Civitafrokost onsdag 16. juni kl. 8.00

Norge er et land som er tett integrert med resten av verden, hvilket innebærer at vi blir sterkt påvirket av internasjonale hendelser. Hvordan skal Norge forberede seg på å møte fremtidens globale utfordringer som pandemier, konflikter og økonomiske nedturer? Bør vi se utenriks og innenrikspolitikk mer i sammenheng for å ruste oss best mulig på fremtidens globale sjokk?

Innledere var: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Henrik Syse og direktør ved NUPI, Ulf Sverdrup.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Høyres internasjonale utvalg, foregikk uten publikum og ble sendt direkte på civita.no og på Facebook.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »