Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Lunsjmøte mandag 4. oktober kl. 12.00 

I de siste årene har Kina beveget seg i autoritær retning gjennom stadige angrep på ytringsfriheten. Særlig har regimet i Beijing slått hardt ned på demokratibevegelsen i Hong Kong, i form av sensur og brutal vold. Hva har skjedd med demokratibevegelsen i Hong Kong, og hvordan kan verden slå tilbake mot Kinas globale forsøk på å undertrykke ytringsfriheten?

I panelet var: Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.

Møtet ble avholdt på engelsk.

Dette møtet ble arrangert i samarbeid med Oslo Freedom Forum, Human-Etisk Forbund, Civita, Agenda og LIM, og er det første møtet i Ytringsfrihetsforum – et nytt forum som er dedikert til spørsmål knyttet til ytringsfrihetens vilkår og trusler mot frie ytringer.

Møtet ble sendt direkte på denne nettsiden, og i tillegg på YouTube og Facebook.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »