Hvem vinner valget? Og hva vil valgresultatet bety?

Se video fra møtet her:

Civitafrokost tirsdag 24. august kl. 8.00

Er valget allerede avgjort, eller kan de borgerlige partiene vinne?

Hva blir de viktigste temaene i innspurten av valgkampen, og hva skjer etter valget?

I panelet var: Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva og Bjørgulv Braanen, kommentator i Klassekampen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »