Hva slags forsvar skal vi ha?

Civita og Manifest inviterte til forsvarsdebatt på Litteraturhuset mandag 18. januar.

Se video fra møtet her:

Ingen Nato-land i Europa bruker like mye penger på Forsvaret per innbygger som Norge.

Likevel er Forsvaret så nedbygd at det knapt kan forsvare landet i en krise. Samtidig har Stortinget vedtatt å gå til innkjøp av 52 F-35 kampfly, som vil koste 254,4 milliarder kroner.

Er kjøp av nye kampfly en fornuftig investering i fremtidens forsvar, eller burde Stortinget brukt pengene annerledes? Hvordan skal framtidens norske forsvar organiseres?

Forfatter av boka «Angrep eller forsvar. Kampfly, norske verdier og sikkerhetspolitiske ambisjoner» Ingeborg Eliassen innledet på debattmøtet.

PANELDEBATT:

  • Sverre Diesen, general
  • Jacob Børresen, flaggkommandør
  • Cathrine Sandnes, forfatter av «Angrep eller forsvar» og leder av Manifest Tankesmie

PANELDEBATT:

  • Øystein Bø, statssekretær Forsvarsdepartementet, Høyre
  • Anniken Huitfeldt, leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Bård Vegar Solhjell, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, Sosialistisk Venstreparti

Ordstyrer: Eirik Løkke, Civita

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »