Hva skal vi med Forskningsrådet?

Civita og UiB inviterte til frokostmøte i Bergen
fredag 31. mars

Civita og UiB inviterer til dialogmøte om Forskningsrådets fremtid.

Norges forskningsråd (NFR) er regjeringens styringsverktøy for gjennomføring av forskningspolitikken, og har et årlig budsjett på omkring ni milliarder kroner. Styres Forskningsrådet på en hensiktsmessig måte, og brukes ressursene fornuftig? Hvilke typer forskning og hva slags virkemidler bør Forskningsrådet prioritere? Hvordan kan Forskningsrådet legge til rette for at norsk forskning blir bedre?

I panelet var: Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, direktør for Forskningsrådet, John-Arne Røttingen og assisterende direktør ved PRIO og prosjektleder for Civita, Torkel Brekke.

Det blir servert kaffe og te.

Meld deg på via UiBs nettsider her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »