Hva skal vi med en ny nordområdemelding?

Tankesmien Civita, Tromsø kommune og Nordlys inviterte til debattmøte i Tromsø mandag 4. november

  Regjeringen skal presentere en ny nordområdemelding høsten 2020. Siden 2005 har nordområdene vært omtalt som Norges viktigste strategiske interesseområde.
Men hvorfor er det nedgang i folketallet her nord når regionen er så viktig? Hva betyr egentlig en nordområdemelding for samfunnsutvikling og verdiskaping i nord?
Hva forventer folk i nord av nordområdemelding nr. 3?

I panelet var utenriksminister Ine Eriksen Søreide, professor ved Nord Universitet, Torbjørn Pedersen, stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV),
og eier og daglig leder av turistfiskebedriften Big Fish Adventure i Hasvik, Mona Jacobsen Saab.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, ledet debatten.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »