Hva er en politisk suksess?

Frokostmøte på Litteraturhuset mandag 9. desember

 

Mediene og den offentlige debatten er preget av alt vi ikke får til og mislykkes med i politikken. Det gjelder også forskning – vi er mer opptatt av å studere fiasko enn suksess. I boken Great Policy Successes har akademikere hele verden gått sammen for å beskrive politiske suksesser og spør: Hva vi kan lære av disse?

Norge er representert med et kapittel om politisk ledelse og det norske oljefondet. Vi samlet et knippe erfarne tidligere og nåværende norske politikere for å diskutere om det finnes en norsk oppskrift på politisk suksess.

Innlederne var:

  • Paul t`Hart, professor i offentlig politikk og redaktør av boken Great Policy Successes
  • Kristin Clemet, leder i Civita
  • Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
  • Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero Senter for klimaforskning
  • Sigrun Aasland, fagsjef i Agenda (ordstyrer)

 

Frokostmøtet var et samarbeid mellom Agenda, Civita og Høyskolen Kristiania.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »