Har humoren et ytringsansvar?

Civitakveld på Kulturhuset tirsdag 17. desember

Etter en mye omtalt sketsj i humorprogrammet Radioresepsjonen på NRK tidligere i høst, har det pågått en diskusjon om hvorvidt humorister har et ansvar for ikke å krenke.

Finnes det noe vi ikke bør tulle med? Hva er humorens oppdrag i samfunnet? Og må humorister forholde seg til andre betingelser i dag enn tidligere?

Vi spurte komikerne og inviterte til debatt på Kulturhuset i Oslo.

I panelet var: Tore Sagen, Dag Sørås og Jonna Støme.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »