Er Forsvaret forberedt på krig?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 26. juni.

Det er bred enighet om det meste i forsvarspolitikken, men skyldes det at stortingsdokumentene skygger unna avgjørende spørsmål om hvilken innsatsevne Forsvaret må ha – og faktisk har – for nasjonale krigsoppgaver? Sikrer planprosessen en god ressursutnyttelse?

Blir det en annerledes forsvarspolitikk dersom vi får en ny regjering?

Se film fra frokostmøtet med leder i Utenriks- og Forsvarskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide (H), medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen Sverre Myrli (AP), tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere adm.dir i Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Nils Holme.

 

Se innledningene her:

 

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »