Kina og menneskerettighetene

Kina har i dag det største apparat for undertrykkelse i menneskehetens historie, og spørsmålet er om myndighetene vil lykkes med å endre normene for hvordan det internasjonale samfunnet og Norge vil forholde seg til kinesisk menneskerettighetspraksis. Vil internett og ny teknologi bidra til liberal utvikling, eller vil myndighetene finne nye måter å undertrykke befolkningen på?

Se video fra frokostmøtet 21/11 med tidligere parlamentsmedlem i Canada og menneskerettighetsaktivist David Kilgour, generalsekretær i Amnesty John Peder Egenes og forfatteren Torbjørn Færøvik.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »