Francis Fukuyama on identity politics and the future of global affairs

Civita breakfast Wednesday February 12th

Francis Fukuyama wrote the internationally acclaimed «The End of History» 30 years ago about the victory of liberal democracies. What has happened since then, and why has identity politics become more important in order to understand global affairs?

Francis Fukuyama is Olivier Nomellini Senior Fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies and director of the Ford Dorsey Master’s in International Policy

Research Affiliate at The Europe Center. He is also Mosbacher Director of the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law at Stanford University.

Watch video from the Civitabreakfast here:

This breakfast meeting is hosted in cooperation with Dreyer forlag.

Fukuyama’s latest book, Identity, and Mathilde Fastings book about Fukuyama was also available at the meeting.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »