Fire visjoner for Europa: Utenriksministeren presenterer regjeringens EU-strategi for 2018-2021

Civita inviterte til frokostmøte om regjeringens EU-strategi onsdag 9. mai kl. 8.00 – 9.00.

 

 

Hva ønsker regjeringen å oppnå i samarbeidet med EU? Og hvordan skal Norge få størst mulig gjennomslag i Europa? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) innledet frokostmøtet med å presentere regjeringens EU-strategi for perioden 2018 – 2021. NUPI-direktør Ulf Sverdrup kommenterte strategien, etterfulgt av diskusjon og dialog med salen.

Her kan du se innledningene fra frokostmøtet:

Her kan du se paneldebatten fra frokostmøtet:

 Her kan du høre podcast fra møtet:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »