Fascismen på fremmarsj i Europa? Hva skjer i Ungarn?

Ungarns historie er historien om et land som gikk fra ett totalitært system til et annet: Fra fascisme i 1944-45, til kommunismen, som først brøt sammen i 1989.

Siden har Ungarn gått fra å være en rettsstatlig spydspiss med en sterk konstitusjon til å få sin liberale forfatning truet.

Utviklingen i Ungarn bekymrer mange. Beveger landet seg i nyfascistisk retning?  EU har krevd revisjon av lovgivningen for at ikke Ungarn skal møtes med sanksjoner.

Tema var Ungarns nyere konstitusjonelle historie, forholdet til antisemittisme og behandlingen av romfolket, samt den bredere politiske konteksten til landet som nå trues med ”konkurs” av EU.

Se Civita-TV fra frokostmøtet med Gabi Gleichmann, Morten Kinander, Nils Rune Langeland og Eva Sarfi.

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »