Europe and the challenge from Putin’s Russia

Russia’s aggressive foreign policy presents a challenge to European security and policymakers. Increased Russian military capabilities, uncertain intentions and active projection of power are heavily affecting the sense of security in the Baltic States, the Nordic countries and Central Europe. Are we witnessing the rise of a new Cold War? How should Europe meet Putin’s Russia?

Watch video from the Civita breakfast with the panelists:

Ine Eriksen Søreide, Minister of Defence, Norway, Mikuláš Dzurinda, President of the Martens Centre and member of the parliament, Slovak Republic, Vladimir Milov, Party leader of Democratic Choice, Russia and Elmar Brok, member of the European Parliament, Germany and  chairman of the board of the European Endowment for Democracy.

The breakfast meeting was hosted in cooperation with the Wilfried Martens Centre for European Studies.

Watch the speeches here:

Watch the debate here:FB logologo1

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »